info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Benefity, výhody poskytované zaměstnancům

Za poslední roky se stále více ukazuje, že rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnání není pouze výše měsíční mzdy, která nám náleží za vykonanou práci, ale i benefity, které nám zaměstnavatel může nad rámec mzdového ohodnocení nabídnout.

V závislosti na osobních a rodinných potřebách dokáže jeden zaměstnanec ocenit jiné benefity než zaměstnanec jiný.

V O.K. solution máme širokou škálu nabízených benefitů a konkrétní výhody každého pracovního místa jsou přímo závislé na samotném benefitním konceptu klienta.

Jaké benefity tedy v našich nabídkách práce najdete?

Náborový příspěvek

Zastává jedno z nejvýznamnějších míst u našich pracovních pozic, vyplácen bývá po určité odpracované době a zpravidla po částech.

Dovolená nad rámec

Zákonem je dovolená stanovená minimálně v délce 4 týdnů, tedy 20 dní, vše ostatní je nad rámec a zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje ve variantě benefitu. Výjimka platí od r. 2021 u zaměstnanců ve směnném provozu, kdy jejich směny jsou nerovnoměrně stanovené, v takovém případě se nárok na dovolenou počítá z průměrně odpracované doby za týden. (viz článek: Změny v čerpání dovolené)

Příspěvek na dopravu

Je často poskytován zaměstnancům v určité výši jako úleva a pomoc s náklady, které jsou spojené s cestou do zaměstnání, zpravidla od určitého počtu dojezdových kilometrů.

Ubytování

Často u pracovních pozic narazíte na možnost ubytování k pracovnímu místu, nabídka ubytování může být ve formě plně hrazeného, částečně hrazeného nebo pouze zajištěného ze strany zaměstnavatele.

SICK DAYS

I tato velmi oblíbená možnost poskytovaného benefitu je v našich inzercích. V rozmezí 3-5 dní, podle interní vyhlášky firmy, jedná se o čerpání volna bez nutnosti informování zaměstnavatele předem.

Svozové autobusy

Benefit v podobě pohodlné dopravy do zaměstnání, hrazený plně nebo částečně zaměstnavatelem.

Příplatky

Mezi příplatky nad rámec zákonných jako je příplatek za noční směny, víkend, přesčas, svátky aj. určitě řadíme příplatek za odpolední směnu, výkonnost, docházkový příplatek, 3 směnný provoz, nepřetržitý provoz, pohotovost, tyto příplatky jsou poskytovány formou benefitu.

Stravenky, stravenkový paušál

Daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování.

Odměna za doporučení kolegy

Pokud jste v práci jako zaměstnanec spokojený a víte o někom koho by práce také bavila, tak mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům benefit, kdy za doporučení nového kolegy získají určité finanční ohodnocení nad rámec své mzdy.

13. a 14. mzda
Ohodnocení pro zaměstnance, které je formou benefitu poskytováno zaměstnancům pravidelně, například na konci roku. 

Rozhodujete se i vy při výběru pracovní pozice podle škály nabízených benefitů nebo je pro vás rozhodujícím faktorem pouze výše mzdy, popřípadě něco jiného?

`