info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Minimální mzda v roce 2021

Od roku 2015 docházelo každým rokem k navýšení sazby minimální mzdy a pro rok 2021 tomu není jinak. Minimální mzdu máme v České republice zavedenou od roku 1991, tehdy její hodinová sazba začínala na částce 10, 80 Kč, a od prvního stanovení se její výše již několikrát zvýšila.

Do konce roku 2020 platila minimální mzda ve výši 14 600 Kč/měsíc, v letošním roce došlo k navýšení o 600 Kč tzn., že minimální mzda pro rok 2021 bude činit 15 200 Kč/měsíc a 90, 50 Kč/hodina (pro rok 2020 to bylo 87,30 Kč/hodina). Tato stanovená částka je platná pro pracovní dobu 40 hodin/týden. Růst minimální mzdy ovlivňuje od nového roku také zvýšení mzdy zaručené. Úroveň mzdy zaručené se uplatňuje v případě zaměstnanců veřejných služeb, správy a zaměstnanců, u kterých není výše mzdy sjednána v kolektivních smlouvách. V těchto případech se jednotlivé pracovní pozice zařazují do celkem 8 skupin, u kterých je stanovená nejnižší možná výše mzdy v hodinovém, ale i měsíčním vyjádření.

`