info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Nezaměstnanost v roce 2021 klesla

Ke konci roku 2020 byla celková míra nezaměstnanosti v ČR na 4 %. Ačkoliv rok 2021 startoval s vyšší mírou nezaměstnanosti, tak během roku postupně, s menšími odchylkami, nezaměstnanost klesala a v prosinci byla už na 3,5 %, tedy o 0,5 % nižší než koncem roku 2020.

Nezaměstnanost koncem roku klesala více mezi ženami, naopak mezi muži rostla. Problém se zaměstnáním se stále prohlubuje u absolventů středních škol, které mají studium ukončené pouze výučním listem. Do roku 2019 nezaměstnanost, u těchto absolventů, dlouhodobě klesala, ale od r. 2020 se situace s uplatněním na trhu práce a vyhledáním pracovního místa obrátila k horšímu a nezaměstnanost mezi absolventy po ukončení studia roste a dotýká se až hranice 10 %.

Tato situace je vyvolána v důsledku koronavirové krize, kdy mezi zaměstnavateli panuje větší ostražitost při obsazování volných pracovních míst a výběrů vhodných kandidátů, a právě studenti učňovských oborů při lockdownových opatřeních byli omezeni v praktických přípravách studia. Pokud se obdobná situace nebude již opakovat je pravděpodobné, že i při uplatnění na trhu práce u těchto absolventů dojde k opětovné stabilizaci.

`