info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Novela zákoníku práce a změny ,,dohodářů“  (DPP a DPČ)

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 9. 2023 vyhlášena novela zákoníku práce s platnými právními úpravami k 1. 10. 2023, týkající změn v oblasti dohod prací konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Další změna čeká ,,dohodáře“ se začátkem nového roku 2024, kdy vejdou v platnost i jiné novinky

Novela ,,dohodářů“ od 1.10.2023

Zaměstnavatel nejpozději 3 dny před začátkem směny musí zaměstnance informovat písemně nebo elektronicky o rozvrhu směn.

I ,,dohodáři“ si nově musí vést evidenci odpracovaných hodin a stejně jako zaměstnanci na hlavní pracovní poměr musí dodržovat přestávky a odpočinek v týdnu (35 hodin, od 1.1.2024 alespoň 24 hodin).

V DPČ a DPP musí být sjednán druh práce.

O převedení DPP či DPČ na hlavní pracovní poměr může ,,dohodář“ požádat zaměstnavatele za předpokladu odpracovaných 180 dní a smlouvě platné minimálně rok. Zaměstnavatel musí do 1 měsíce dát písemné adekvátní vyjádření .

Případná výpověď musí být nově s odůvodněním, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na dohodě nedomluví, tak platí 15 denní výpovědní lhůta

Práce na dálku, neboli home office musí i u ,,dohodářů“ splňovat podmínky sjednané práce na dálku.

Novela ,,dohodářů“ od 1.1.2024

Nově budou mít zaměstnanci vykonávající pracovní poměr na DPP či DPČ nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích, noci, ale i ztížených pracovních podmínkách. Dále jim vznikne nárok na dovolenou po odpracovaných 100 hodinách.

Finanční odměna u DPČ, zůstává do částky 3.999 Kč měsíčně bez odvodů. Pokud zaměstnanec svým výdělkem na DPP překročí 25 % průměrné mzdy, u jednoho zaměstnavatele, musí odvádět sociální i zdravotní pojištění. U DPP u více zaměstnavatelů musí ,,dohodář“ platit pojištění při překročení limitu 40 % průměrné mzdy a navíc má povinnost nahlásit jiné dohody zaměstnavatelům.