info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Škoda v zaměstnání způsobená ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli, i k této situaci někdy na pracovišti dochází a je třeba jí řešit. Pojďme si v krátkosti říct, kdy zaměstnavatel má nárok požadovat po zaměstnanci náhradu škody.

Jaké předpoklady musí být splněny?                

  • zaměstnanec porušil pracovní povinnosti během výkonu své práce nebo souvisle s tímto výkonem
  • zaměstnavateli vznikla škoda
  • mezi škodou a porušením pracovní povinnosti je souvislost
  • prokázáno úmyslné zavinění nebo nedbalost

Odpovědnost za škodu

Pokud je tedy shledána souvislost mezi škodou a zaviněním u zaměstnance, tak je zaměstnavatel do jednoho měsíce, od zjištění této skutečnosti, povinný informovat zaměstnance písemně.

Rozsah škody

V případě peněžního schodku, u svěřených peněz majetku atd., odpovídá zaměstnanec za výši škody v plném rozsahu. Zde je ale třeba, aby byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřená písemná dohoda o odpovědnosti.

U způsobené škody, u které byly splněny výše uvedené předpoklady, odpovídá zaměstnanec podle zákoníku práce do čtyřapůlnásobku své průměrné mzdy. Pokud, ale škoda byl způsobena úmyslně nebo pod vlivem návykových látek, je zaměstnanec zodpovědný za škodu v plném rozsahu.

`