info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

,,Offboarding“ odchod zaměstnance ze společnosti

Ukončení pracovního poměru patří k procesu zaměstnávání stejně jako podepsání pracovní smlouvy. Skutečnost, že zaměstnanec chce z vlastního rozhodnutí odejít ze zaměstnání je v pořádku stejně jako ukončení zaměstnaneckého poměru ze strany zaměstnavatele, proto je důležité vědět, jak tento celý proces má probíhat, co obnáší, aby nezbytné rozloučení bylo pro obě strany, co nejméně nepříjemné.

OFFBOARDING neznamená jen odchod zaměstnance, ale zahrnuje řadu dalších činností od předání agendy práce, vrácení všeho potřeného po předání všech důležitých informací včetně formální stránky ukončení poměru.

S čím vším, je třeba počítat před definitivním odchodem ze zaměstnání:

  • Odevzdat všechen zapůjčený majetek
  • Předat novému nástupci veškerou agendu
  • Zaškolení nového kolegy
  • Dokončit zadané a rozdělané úkoly
  • Odevzdaní všech přístupových údajů, klíčů a podobných prostředků
  • Uzavření všech formálních dokumentů včetně dočerpání dovolené

Jednotlivé kroky celého procesu se mohou lišit dle důvodu a způsobu ukončení pracovního poměru.

`