info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

,,Onboarding“ – proces nástupu nového zaměstnance

Proces adaptace nového zaměstnance do firmy je nedílnou součástí nástupu do zaměstnání tedy ihned po náboru, kdy se zaměstnavatel soustředil pouze na výběr vhodného kandidáta.

Onboarding představuje začlenění nového zaměstnance do pracovního prostředí a systému organizace.

Počáteční proces může odstartovat už ve výpovědní lhůtě nového kolegy z minulého zaměstnání, toto období je vhodné využít pro občasný kontakt, seznámení s ostatními kolegy, ale i nadřízeným pracovníkem.

S prvním dnem nástupu začíná pravá část ,,onboardingu“. V první fázi by se měl kolega dozvědět vše o firmě, jejích pravidlech a zvyklostech, následuje druhá fáze, tedy úzká spolupráce s přímým nadřízeným pracovníkem, který předá vše potřebné ke školení, seznámí kolegu s pracovním prostředím i zázemím, náplní práce a výkonem.

Správně nastavený ,,onboarding“ vede ke snížení fluktuace, zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve firmě, vytvoření kladného vztahu k organizaci a efektivitě pracovních výkonů.

`