info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

OSOBNÍ BANKROT, kdy a jak žádat?

Osobní bankrot, o co se jedná?

Dostali jste se do dluhové pasti a teď řešíte jak z toho ven? Určitě jste už někdy slyšeli o osobním bankrotu. Víte, co to přesně je a jaké podmínky k jeho vyhlášení musíte splnit? Mrkněte na to s námi

Osobní bankrot umožnuje odpuštění až 70 % z dluhů a někdy dokonce i více, dále ochranu před exekutorem nebo zastavení úročení a nejpozději do tři nebo pěti let bezdlužné žití.

Jak o osobní bankrot požádat?

Pro vyhlášení osobního bankrotu je zapotřebí se obrátit na příslušný krajský soud podle místa vašeho trvalého bydliště, kde celý proces začíná podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení neboli oddlužení. S podáním návrhu vám pomůže advokát, notář, nebo i soudní exekutor.

Co vše v návrhu na oddlužení musí být?

Návrh na povolení oddlužení se podává prostřednictvím sepsaného insolvenčního návrhu v podobě formuláře se zákonem danými přílohami, které uvedené skutečnosti ukazují. Formulář musí být vyplněn zcela správně a úplně.

Po podání návrhu soud hned do tří dnů vyhlásí zahájení insolvenčního řízení a vy od té chvíle nesmíte žádným způsobem zmenšovat svůj majetek, popřípadě ho převádět na jiné osoby, nebo si dále půjčovat. Zároveň musíte vykonávat výdělečnou činnost a jsou vám pozastaveny i úroky, dražby majetku včetně konání exekutorů.

Co se děje, pokud soud oddlužení schválí?

Pokud se vám před soudem podařilo prokázat, že nejste schopni své duhy splácet, své oddlužení myslíte poctivě a vážně, tak soud může o vašem oddlužení rozhodnout dvojím způsobem, buď zpeněžením vašeho majetku, tudíž peníze, které se získají z prodeje majetku budou použity na úhradu dluhů nebo vystavením splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, v tomto případě musíte být schopni prokázat, že během následujících 3 nebo 5 let dokážete svým věřitelům splatit alespoň minimální procento svých dluhů pomocí splátkového kalendáře a prodeje majetku.

Splácení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může být následující:

  1. Zaplatíte 100 % pohledávek
  2. Během 3 let zaplatíte alespoň 60 % pohledávek
  3. Během 5 let vynaložíte veškeré úsilí ke splacení těchto pohledávek.

Pokud potřebujete pomoc s vyhlášení osobního bankrotu je vždy nejlepší se obrátit na odborníka, který se věnuje oboru insolvencí.