info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Pracovní právo v éře digitalizace – Jak novela ZP řeší digitalizaci dokumentů?

Víte že?

Veškeré dokumenty týkající se pracovněprávních vztahů musí být zaměstnanci ze strany zaměstnavatele doručeny na základě speciálního zákonného režimu písemně do vlastních rukou nebo přímo na pracovišti.

Celková digitalizace oblasti pracovního práva se stala velmi diskutovaným tématem, a to nejen s podtextem nahrazení tiskopisů elektronickou formou, ale především zjednodušením celkového procesu, také možnosti řešení všech záležitostí online.

Doposud bylo možné elektronicky doručit zaměstnanci dokumenty na základě splnění následujících podmínek:

  1. Zaměstnavatel musel mít udělený souhlas od zaměstnance včetně poskytnuté adresy pro doručení online korespondence
  2. Ze strany zaměstnance muselo dojít k potvrzení přijetí dokumentů, a to maximálně do 3 dnů od odeslání, pouze uznávaným elektronickým podpisem

S novelou zákoníku práce přichází mírný pokrok a zjednodušení, právě ve zmíněné oblasti elektronického doručování tiskopisů.

Nově bude možné uzavřít pracovní smlouvu, dohodu, ale i jmenování, výtky aj. čistě elektronicky včetně jakýchkoliv změn nebo ukončení, ale pouze s projeveným písemným souhlasem zaměstnance.

Zaměstnanec má právo od elektronicky uzavřené smlouvy, dohody aj. změn odstoupit ve lhůtě do 7 dnů od dodání jejich vyhotovení písemně (i elektronicky) s předpokladem, že zaměstnanec ještě nezapočal pracovní činnost.

`