info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Pracovní smlouva – jak má vypadat ta správná a na co si dát pozor!

S nástupem do zaměstnání musí dojít ke vzniku pracovního poměru, toto se děje na základě podpisu pracovní smlouvy mezi dvěma stranami, tedy zaměstnavatelem a zaměstnancem, bez této „formality“ není možné práci začít vykonávat. Zaměstanec, který pracuje bez uzavřené pracovní smlouvy, svou práci vykonává nelegálně a za takovou skutečnost mu hrozí postih. Postih také hrozí zaměstnavateli, který mu takovou činnost umožní, či po něm požaduje.

Pracovní smlouva

Musí být vždy vyhotovena v písemné podobě. Po jejím podpisu, který by měl být proveden nejpozději v den nástupu do zaměstnání a před začátkem pracovní doby, náleží zaměstnanci jeden výtisk a zaměstnavateli druhý. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdůležitější dokument v pracovněprávním vztahu, je před podpisem zapotřebí obsahu smlouvy věnovat větší pozornost. Nejedná se totiž jen o zbytečnou a nudnou administrativu.

Před podpisem smlouvy máte nárok se s jejím obsahem seznámit, projít si jí a popřípadě se dozeptat na věci, které Vám nejsou zcela jasné, buď samotného zaměstnavetele nebo i další nezávislé osoby, které důvěřujete a víte, že problematice pracovněprávních vztahů rozumí.

Co musí vždy pracovní smlouva obsahovat:

 • DRUH PRÁCE, KTERÝ ZAMĚSTNANEC BUDE PRO ZAMĚSTNAVATELE VYKONÁVAT – popis činnosti nebo i více činností, které zaměstnanec bude během pracovní doby vykonávat, jasné vymezení a specifikace těchto činností se zpravidla uvádí do pracovní náplně, která jako dokument pracovní smlouvu doprovází
 • INFORMACE O MÍSTĚ NEBO MÍSTECH VÝKONU PRÁCE, VE KTERÝCH MÁ PRÁCE BÝT VYKONÁVÁNA – vymezení místa, kde bude zaměstnanec pro zaměstnavatele práci odvádět (město, okres, apod.)
 • DEN NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ – jak už bylo zmíněno, jedná se o den, kdy zaměstnanec svou práci, na kterou byl přijak začne vykonávat, ale může se jednat i o den, kdy zaměstnanec nastoupil např. na školení, které je nutností k výkonu práce apod.

Čemu dále věnovat před uzavřením smlouvy pozornost:

 • na jakou dobu bude pracovní poměr sjednán (určitá, neurčitá)
 • délka zkušební doby – u nekvalifikovaných profesí může být sjednána v délce max. 3 měsíců, u manažerských pozic v délce max. 6 měsíců, dále je možné sjednat pracovní poměr i bez zkušební doby
 • jasné definovaní případných srážkek ze mzdy
 • určení počtu dní dovolené, popř. SickDays
 • jasné definování fixní a variabilní složky mzdy – či vyžádání si mzdového výměru
 • stanovení a rozložení pracovní doby
 • maximální doba přesčasů a případný způsob proplácení (v základní sjednané mzdě by neměla být započtena práce přesčas – může se jednat o formulaci: ve mzdě je přihlédnuto k případné práci přesčas apod., tímto souhlasíte s přesčasy, které vám nebudou proplaceny nad rámec základní mzdy)
 • písemně sjednaný způsob a termín výplaty
 • nezákonné je sjednání úmluvy na vzdávání se svých práv (např. pokuty za pozdní příchody)

Jsou Vám nejasné i další náležitosti pracovní smlouvy, potřebujete se na něco ohledně problematiky uzavření pracovní smlouvy zeptat? Tak nám napište, velmi rádi Vám poradíme a pomůžeme.

`