info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Překážky v práci? Kdy máme nárok na náhradu mzdy

Víte, co se řadí mezi překážky v zaměstnání a jakým způsobem vznikají?

Překážky v práci jsou takové situace, kdy nemáme jako zaměstnanec možnost vykonávat svou práci v pracovní době a zaměstnavatel je povinný nám tuto absenci omluvit. Tyto překážky nemusí být způsobené pouze na naší straně jako zaměstnance, ale i na straně zaměstnavatele.

Co se tedy do překážek řádí?

Překážky na straně zaměstnance

 • mateřská a rodičovská dovolená
 • ošetřování člena rodiny nebo dočasná pracovní neschopnost
 • pobyt v lázních či ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • návštěva zdravotního zařízení za účelem ošetření nebo vyšetření
 • doprovod rodinného příslušníka do zdravotního zařízení
 • svatba
 • úmrtí v rodině
 • školení

Ve výše uvedených případech se jedná o naprosto běžné překážky a s některými se během trvání pracovního poměru setká každý z nás.

Existují, ale i další situace u kterých mluvíme o překážkách na straně zaměstnance, jedná se například o neplacené volno, kterému zaměstnavatel vyhoví, dále také možnosti využití SICK DAYS, popřípadě i situace spojené s výkonem trestu při odnětí svobody, výkonem veřejné funkce nebo i studia souvisejícího s výkonem zaměstnání. Pokud je zaměstnanci nařízená karanténa náleží mu minimálně 60 % z jeho průměrného výdělku.

V případě návštěvy zdravotního zařízení za účelem vyšetření nebo ošetření, je zaměstnanec povinný vybírat takové zařízení, které je mu více dostupné dle místa jeho bydliště a v tomto zařízení má povinnost trávit pouze dobu nezbytně nutnou. Jestli má zaměstnanec také možnost zařízení navštívit v jinou dobu, než je jeho doba pracovní, měl by zejména využívat i této možnosti.

Překážky na straně zaměstnavatele

 • Prostoje
 • Přerušení z důvodu špatných povětrnostních podmínek
 • Další překážky

V případě prostojů nemůže zaměstnanec dorazit do práce, protože svou činnost nemůže vykonávat z důvodu poruchy u zaměstnavatele nebo nějaké závady, kterou zaměstnavatel nemohl předpokládat. V tomto případě zaměstnanec získá náhradu mzdy nejméně 80 % z průměrného výdělku.

Při přerušení práce z důvodu špatných povětrnostních vlivů nám náleží mzda průměrného výdělku minimálně 60 % (v případě zemědělství např.)

Pokud zaměstnavatel nemá možnost zaměstnanci umožnit vykonávat jeho pracovní činnost z důvodu nedostatku zakázek, omezené výroby nebo jiných skutečností, tak zaměstnanci náleží mzda min. 60 % z průměrného výdělku. Zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 100 % v případech, kdy je jejich pracoviště uzavřené z důvodu nařízení vyšších orgánů nebo jim díky absenci většího množství zaměstnanců nemůže být přidělena práce (např. zaměstnanci nemají možnost se dostat ze zahraničí).

`