info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Jak se chovat/nechovat na pohovoru

1. Neříkat negativa vůči předchozímu zaměstnavateli
2. Brát telefonní hovor během pohovoru – telefon musí zůstat během pohovoru vypnutý
3. Vzít si adekvátní oděv
4. Nepoužívat vulgarismy
5. Během pohovoru není přípustné, abyste si na sobě nechali – bundu, pokrývku hlavy či rukavice
6. Neříkejte, že se musíte rozmyslet, zda danou pozici chcete vůbec dělat – na pohovor, jdete z toho důvodu, že o pozici máte zájem.
7. Jestliže za sebou máte zkušenosti na pracovní pozici, která netrvala dlouho, neříkejte to – pracovali jste zde. Nikdy neříkejte, že jste tam byli třeba měsíc nebo týden. V tomto případě možná není třeba takovou pozici vůbec uvádět či zmiňovat.
8. Říkat, že nevíte, co zaměstnavatel vyrábí – to není opravdu možné říkat s o hledem na to, že tam jdete na pracovní pohovor
9. Neříkejte Vaše negativní vlastnosti
10. Jazyková vybavenost – pakliže víte, že daný jazyk absolutně neovládáte, nejprve to řekněte agentuře práce, zhodnotíme danou situaci a Vaši jazykovou vybavenost osobně a pak si řekneme, co říct u daného zaměstnavatele.
11. Proč si myslíte, že k nám chcete nastoupit? odpověď uchazeče – stabilita a kariérní posun, finanční ohodnocení

`