info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Rozvoj dovedností a dalšího vzdělávání zaměstnanců

V každé profesi je možné se dále vzdělávat, posouvat se, rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Požadavky současného trhu práce se neustále vyvíjí a mění, ovlivňují nejen náš pracovní, ale i osobní život. Nikdy není pozdě začít s něčím novým a jiným, posunout se o krok vpřed a blíže atraktivním pracovním možnostem. 

Mezi nejvíce rozvíjené znalosti a dovedností současnosti se řadí seflmanagement, jazykové vzdělávání, komunikační dovednosti a zároveň učení se práce s flexibilitou, novým věcem, práce v týmu a přizpůsobení se změnám.

Rozvíjení a další vzdělávání je na každém z nás a my víme, že nejen v manažerských, ale i dělnických pozicích, je možné prohloubit nebo získat nové znalosti v mnoha různých segmentech.

Rozšíření odborných dovedností a znalostí v návaznosti na nové technologie

Stále větší projev digitalizace a rozvoj automatizace je znát téměř v každém oboru a připravit se na změny, které se dějí častěji, musí nejeden zaměstnanec. Zručnost patří k hlavním stěžejním dovednostem v oborech specializovaných dělnických profesí, hned vedle schopnosti ovládání a použití stroje. Zavedení moderních a robotizovaných technologií vyžaduje další vzdělávání a učení se, posouvání se v základech práce hardware a software, základů práce s PC, robotikou, programováním nebo počítačovou grafikou je možné začít kdykoliv.

Specializovaná školení v oboru

Pro některé specializované obory je nutná k jejich výkonu i určitá odbornost, může se jednat např. o svářečské pozice, manipulanty ve skladu s oprávněním k řízení VZV, popřípadě problematika CNC strojů. Nedostatečné množství takto kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání na trhu práce je častým problémem zaměstnavatelů. Nejjednodušším a nejefektivnějším řešením je zvýšení kvalifikace v řadách vlastních lidských zdrojů nebo potencionálních zájemců. Neztrácejte tedy naději, právě na tyto pracovní pozice je možné získat potřebnou kvalifikaci prostřednictvím budoucího zaměstnavatele anebo přes rekvalifikační kurz přes úřad práce.

Zlepšení komunikačních dovedností

Komunikace je základem všech denních činností, rozvojem a zdokonalováním můžeme přispívat ke zlepšení vztahů kolem sebe i na pracovišti a efektivnímu řešení konfliktů. Cestou může být samozřejmě samostudium nebo i kurzy, které jsou obsahově zaměřené přímo na komunikační dovednosti, které je možné často absolvovat i online.

Osobní rozvoj

Rozvíjení svých vlastních zájmů, odhalování a projevení potřeb jsou jedním z klíčů ke spokojenému bytí. Právě absolvováním kurzu pro osobní rozvoj můžeme nahlédnout na život zcela z jiné perspektivy a objevit skrytý potenciál pro stávající práci nebo i jiný směr profesního života.

Pochopení finanční gramotnosti

Přihlaste se do kurzu a nechte si poradit, jak smysluplně nakládat s financemi, čemu se vyhýbat a jak jednoduše nenaletět a vyvarovat se dluhům. Tyto kurzy jsou zaměřené na prevenci v oblasti finanční gramotnosti, apelují na její důležitost a učí správnému přístupu k financím.

Jazykové kurzy

Základní, ale i pokročilé jazykové kurzy zdokonalují zájemce vybraného jazyku. Pokud hledáte kurz šitý vám na míru, ochotně vám v každé jazykové škole poradí a na základě vašich současných znalostí zařadí do skupiny stejné jazykové úrovně. Vzdělávat se v cizím jazyku je možné, ale i online v různých volně dostupných aplikacích, serverech nebo i svépomocí někoho zkušenějšího. Nabídky jazykových kurzů cizincům v našem českém jazyce jsou běžně dostupné stejnou měrou.