info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Změny nemocenského pojištění – změny roku 2022

Začátkem ledna jsme nepřivítali pouze nový rok, ale i změny v dávkách nemocenského pojištění, respektive u dávky otcovské poporodní péče, OČR a dlouhodobého ošetřovného.

Jakou aktualizaci a změnu, nám tyto dávky přináší?

Dávka otcovské poporodní péče

Do konce roku 2021 bylo možné otcovskou dovolenou čerpat pouze jeden týden, od nového roku dochází ke zvýšení na týdny dva, stále ale s podmínkou vyčerpání otcovské dovolené nepřerušovaně. Otcovskou dovolenou bylo možné doposud využívat pouze do dovršení šestinedělí dítěte. Nově se možnost nástupu na dovolenou prodlužuje, ale pouze v případě, že dítě nebo matka ze zdravotních důvodů jsou během šestinedělí hospitalizování. Za těchto předpokladů se možnost nástupu na otcovskou poporodní péči prodlužuje o dobu strávenou v nemocnici.

Dlouhodobé ošetřovné

Při péči o dlouhodobě nemocnou osobu, která je propuštěná z hospitalizace se nárok na dávku dlouhodobého ošetřovného zkracuje na dny čtyři kalendářní oproti povodním dnům sedmi.

Po propuštění z hospitalizace je možnost vystavit rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče i zpětně, ale pouze do 8 dnů od ukončené hospitalizace.

Nově je také možné poskytnout dávku dlouhodobého ošetřovného osobě v domácím prostředí, která se nachází již v nevyléčitelném stavu.

Ošetřování člena rodiny

Do loňského roku čerpání této dávky bylo možné pouze u osob, které žijí ve společné domácnosti. Nově mohou čerpat dávku i blízcí příbuzní.  

`