info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Finanční úleva, sleva na dítě, kterou si rodič nebo osoba, která dítě vychovává může uplatnit oproti rokům předchozím v roce 2021 vzrostla.

Důležité je vědět, že tuto slevu na dani si vždy může uplatnit jen jeden z rodičů, který o dítě do 18 let věku nebo v případě studenta do 26 let věku pečuje a zároveň jeho roční příjem musí činit minimálně šestinásobek mzdy minimální. Druhý rodič doloží čestným prohlášením, že slevu na dani na dítě neuplatňuje, v případě osob, které spolu nežijí ve společné domácnosti si slevu na dani uplatňuje osoba, která má dítě svěřené do péče a u střídavé péče je uplatnění na vzájemné domluvě obou rodičů.

V jaké výši se daňové zvýhodnění uplatňuje a o kolik se zvyšuje?

Na první dítě daňové zvýhodnění zůstává ve výši 15.204 Kč za rok.

Částka se oproti rokům předchozím na první dítě nezvyšuje, ale u dětí dalších jsou nově daňové úlevy za rok vyšší.

  • u druhého dítěte z 19.404 Kč ročně na 22.320 Kč ročně
  • u třetího a každého dalšího dítěte vzrostlo daňové zvýhodnění z 24.204 Kč na 27.840 Kč

Ačkoliv zvýšení daňové úlevy platí již od letošního roku, poznáme to až v roce 2022, při ročním zúčtování zaměstnanců a u OSVČ při podání daňového přiznání za rok 2021.

`