info@oksolution.cz  | +420 565 650 560

Pravidla pořádání soutěží na sociálních sítích

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku/Instagramu odpověď na soutěžní otázku.

2. Organizátorem soutěže je firma  O.K. solution, s.r.o. , Jihlava, IČO 29187591 spisová značka C 64221/KSBR Krajský soud v Brně.  (dále jen „organizátor“). Tel. č. 565 650 560, e-mail: info@oksolution.cz

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

9. Účastník soutěže vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku nedává organizátorovi souhlas s tím, aby jako organizátor soutěže zpracovával jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa). Pouze v případě, že některý z účastníků soutěže vyhraje, bude jej kontaktovat organizátor prostřednictvím sociální sítě a dohodnou se na způsobu předání ceny.  

10. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.    

11. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

12. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

13. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách O.K. solution.

14. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. V případě dalšího neúspěchu soutěž vyhrává vítěz č. 2.  15. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.